Główna
Oficjalny serwis Związku Ukraińców w Polsce
Noce ukraińskie... w Gdańsku
 
Przetarg Narodny Dom

Warszawa: Remont poddasza, odnowienie i odtworzenie więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien, rur spustowych i attyki wraz z przebudową dachu Narodnego Domu w Przemyślu
Numer ogłoszenia: 78265 - 2014; data zamieszczenia: 09.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Ukraińców w Polsce , ul. Kościeliska 7, 03-614 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6799677, faks 022 6799695.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zup.ukraina.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont poddasza, odnowienie i odtworzenie więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien, rur spustowych i attyki wraz z przebudową dachu Narodnego Domu w Przemyślu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych - Remontu poddasza, odnowienie i odtworzenie więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien, rur spustowych i attyki wraz z przebudową dachu Narodnego Domu w Przemyślu, w zakres których wchodzi, m.in. wykona następujących prac: 1. Wykonanie stropów. 2. Wyburzenia i wymurowania nowych ścian. 3. Dach. 4. Wentylacja. 5. Odtworzenie attyk.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.11.13.00-1, 45.40.00.00-1, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3, 45.42.10.00-4, 45.42.21.00-2, 45.26.00.00-7.

Czytaj całość
 
Zobacz też…
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 4 z 6
© 2014 Związek Ukraińców w Polsce :: Hosting & design: design4web.pl
Zrealizowano dzieki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji
META-Ukraine ukraina.jpg