Oficjalny serwis Zwizku Ukraicw w Polsce
List do Prezydentw Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
Wielce Szanowny Pan
Lech Kaczyski

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

 
Wielce Szanowny Panie Prezydencie!
W imieniu Zwizku Ukraiców w Polsce i Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie zwracamy si do Pana Prezydenta w sprawie rozwizania palcego dla naszych spoecznoci problemu zwrotu budynku „Narodnego Domu” w Przemylu oraz budynku na „Dom Polski” we Lwowie. Pomimo licznych zapewnie, jakie w tej sprawie otrzymywalimy od wadz polskich
i ukraiskich, nie wida jej zakoczenia.
Przedstawiciele rzdów obydwu pastw deklaruj, e problem zwrotu mona zaatwi niemal natychmiast. Z punktu widzenia caoksztatu stosunków polsko-ukraiskich jest on niewielki i poza postaw wadz samorzdowych Przemyla i wadz miejskich Lwowa nie ma powodów dla opónienia jego rozstrzygnicia. Z kolei wadze stale powtarzaj nam, e czekaj na gest drugiej strony, bo caa sprawa wywouje opór spoeczestwa obydwu miast.
Ten pokaz niemocy i niechci zdaje si nie mie koca. Tym bardziej, e obie sprawy znane s doskonale wadzom obydwu naszych pastw od kilkunastu lat, e stworzono kilkanacie projektów ich rozwizania, e cigle syszymy wol ich zaatwienia.
W tej sytuacji postanowilimy zwróci si wspólnie do Pana Prezydenta i Prezydenta Wiktora Juszczenki o osobiste zaangaowanie w rozwizanie problemu zwrotu obydwu budynków. Wiemy, jak wiele wysiku i osobistego zaangaowania Panowie Prezydenci wkadaj w rozwój dobrossiedzkich stosunków Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy oraz w budowanie pojednania pomidzy naszymi narodami. Wiemy te, e Panowie Prezydenci nasz postulat znacie doskonale
z kilku spotka, jakie odbylicie z przedstawicielami naszych spoecznoci.
Dla Ukraiców w Polsce i Polaków na Ukrainie przekazanie obydwu budynków ma ogromne praktyczne i symboliczne znaczenie. Pozwoli lepiej rozwin prowadzon przez nas dziaalno spoeczn, kulturaln i owiatow, suc umacnianiu naszej tosamoci narodowej. Bdzie te jednym z waniejszych elementów zamykania dramatycznej spucizny, jak pozostawia nam historia.
Ufamy, e wspólna inicjatywa Panów Prezydentów pozwoli na rozwizanie i tego problemu.
I o tak inicjatyw wspólnie prosimy.

czc wyrazy gbokiego szacunku


                 Piotr Tyma                                                                      Emilia Chmielowa

      Prezes Zwizku Ukraiców                                       Prezes Federacji Organizacji Polskich

            w Polsce                                                                               na Ukrainie

 


Warszawa-Lwów, 5 sierpnia 2006 r.

 
© 2021 Zwi�zek Ukrai�c�w w Polsce :: Hosting & design: design4web.pl
Zrealizowano dzieki dotacji Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji
META-Ukraine
hermesbirkinae parsmovies ukraina.jpg
hermesbirkinae parsmovies