Oficjalny serwis Związku Ukraińców w Polsce
List do Prezydentów Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Wielce Szanowny Pan
Lech Kaczyński

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

 
Wielce Szanowny Panie Prezydencie!
W imieniu Związku Ukraińców w Polsce i Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie zwracamy się do Pana Prezydenta w sprawie rozwiązania palącego dla naszych społeczności problemu zwrotu budynku „Narodnego Domu” w Przemyślu oraz budynku na „Dom Polski” we Lwowie. Pomimo licznych zapewnień, jakie w tej sprawie otrzymywaliśmy od władz polskich
i ukraińskich, nie widać jej zakończenia.
Przedstawiciele rządów obydwu państw deklarują, że problem zwrotu można załatwić niemal natychmiast. Z punktu widzenia całokształtu stosunków polsko-ukraińskich jest on niewielki i poza postawą władz samorządowych Przemyśla i władz miejskich Lwowa nie ma powodów dla opóźnienia jego rozstrzygnięcia. Z kolei władze stale powtarzają nam, że czekają na gest drugiej strony, bo cała sprawa wywołuje opór społeczeństwa obydwu miast.
Ten pokaz niemocy i niechęci zdaje się nie mieć końca. Tym bardziej, że obie sprawy znane są doskonale władzom obydwu naszych państw od kilkunastu lat, że stworzono kilkanaście projektów ich rozwiązania, że ciągle słyszymy wolę ich załatwienia.
W tej sytuacji postanowiliśmy zwrócić się wspólnie do Pana Prezydenta i Prezydenta Wiktora Juszczenki o osobiste zaangażowanie w rozwiązanie problemu zwrotu obydwu budynków. Wiemy, jak wiele wysiłku i osobistego zaangażowania Panowie Prezydenci wkładają w rozwój dobrosąsiedzkich stosunków Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy oraz w budowanie pojednania pomiędzy naszymi narodami. Wiemy też, że Panowie Prezydenci nasz postulat znacie doskonale
z kilku spotkań, jakie odbyliście z przedstawicielami naszych społeczności.
Dla Ukraińców w Polsce i Polaków na Ukrainie przekazanie obydwu budynków ma ogromne praktyczne i symboliczne znaczenie. Pozwoli lepiej rozwinąć prowadzoną przez nas działalność społeczną, kulturalną i oświatową, służąc umacnianiu naszej tożsamości narodowej. Będzie też jednym z ważniejszych elementów zamykania dramatycznej spuścizny, jaką pozostawiła nam historia.
Ufamy, że wspólna inicjatywa Panów Prezydentów pozwoli na rozwiązanie i tego problemu.
I o taką inicjatywę wspólnie prosimy.

Łącząc wyrazy głębokiego szacunku


                 Piotr Tyma                                                                      Emilia Chmielowa

      Prezes Związku Ukraińców                                       Prezes Federacji Organizacji Polskich

            w Polsce                                                                               na Ukrainie

 


Warszawa-Lwów, 5 sierpnia 2006 r.

 
© 2021 Związek Ukraińców w Polsce :: Hosting & design: design4web.pl
Zrealizowano dzieki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
META-Ukraine
hermesbirkinae parsmovies ukraina.jpg
hermesbirkinae parsmovies