Główna arrow Aktualności arrow Opisy projektów arrow MEM - projekt europejski: Wielokulturowa Europa w mediach
Oficjalny serwis Związku Ukraińców w Polsce
MEM - projekt europejski: Wielokulturowa Europa w mediach Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Związek Ukraińców w Polsce jest partnerem w europejskim projekcie „Wielokulturowa Europa w mediach – MEM”.

Data rozpoczęcia projektu: 1.01.2010
Okres trwania projektu: 18 miesięcy
Główny koordynator projektu: Mira Media (Holandia)
Partnerzy w projekcie: Związek Ukraińców w Polsce, Multicultural Institute Prague z Czech, Peace Institute ze Słowenii, Independent Journalism Foundation z Węgier, Center for Independent Journalizm z Rumunii,  Media Development Center z Bułgarii, Sollentuna Foreningsrad ze Szwecji, Society of Goodwill ze Słowacji oraz Media Watch z Danii.

Streszczenie projektu:

Główny cel projektu:

Projekt „MEM - Wielokulturowość w mediach” ma na celu poprawić wzajemne kontakty pomiędzy organizacjami reprezentującymi interesy imigrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych a społeczeństwem w krajach członkowskich UE poprzez promowanie umiejętności otwarcia na wielokulturowość dziennikarzy oraz podczas tworzenia programów w mediach publicznych oraz innych opiniotwórczych mediów, a także poprzez wzmocnienie umiejętności współpracy z mediami wśród przedstawicieli organizacji pozarządowych reprezentujących mniejszości.
Metodologia:

Projekt MEM wykorzystuje rezultaty wcześniej realizowanego projektu – MIM Imigranci w mediach – który był projektem pilotowym realizowanym w celu sprawdzenia skuteczności metodologii, która ma być implementowana w większości krajów UE. Narzędzia metodologiczne zastosowane w MIM projekcie będą dostosowane do specyfiki projektu MEM, tak aby odpowiadały potrzebom krajów partnerskich w projekcie MEM oraz sytuacji mniejszości i imigrantów w tych krajach. „Diversity Toolkit”, podręcznik do wykorzystania podczas warsztatów dla przedstawicieli mediów jest już opracowany przez European Broadcasting Union, podobnie podręcznik dla uczestników warsztatów dla przedstawicieli NGO jest opracowany i przetłumaczony na j. polski. Oba te podręczniki, razem z metodologią i wykorzystaniem dobrych praktyk w krajach europejskich stanowią bazę dla implementacji programu treningów i warsztatów zaplanowanych w ramach projektu MEM oraz innych działań z nimi związanych.

Działania zaplanowane w ramach projektu:
Projekt ma dwa równoległe człony, które jednak w pewnych zakresach są realizowane wspólnie:
  • Warsztaty dla przedstawicieli mediów publicznych i głównych mediów prywatnych
  • Warsztaty dla przedstawicieli NGO

Zaplanowane działania:

  1. Konferencja inaugurująca. Projekt zostanie zainaugurowany podczas międzynarodowej konferencji, w której uczestniczyć będą przedstawiciele wszystkich środowisk, do których Projekt MEM jest skierowany, konferencja zostanie zorganizowana w dniach 25-26 lutego 2010.
  2. Opracowanie dotyczące dostępu/obecności mniejszości narodowych i etnicznych oraz imigrant ów w mediach. Każdy z partnerów w projekcie MEM przygotuje tego typu projekt przedstawiający sytuację w kraju, z którego pochodzi.
  3. Trening dla trenerów. Dwudniowy trening, w którym uczestniczyć będzie po 2 trenerów z krajów partnerskich, po jednym trenerze, który poprowadzi potem warsztaty dla mediów, oraz jednym – prowadzącym warsztaty dla NGO. Pierwszego dnia trenerzy dla mediów i NGO będą szkoleni osobno, drugiego dnia zostaną poprowadzone zajęcia wspólne dla obu grup. (Razem 20 osób, 10 – trenerów dla mediów, 10 – trenerów dla NGO.
  4. Krajowe warsztaty dla przedstawicieli mediów. Każdy z partnerów projektu dokona wyboru uczestników warsztatu, włączając dziennikarzy, osoby odpowiadające za program lub innych pracowników mediów zajmujących się współpracą z mniejszościami. Warsztat będzie wykorzystywał narzędzia opracowane w ramach „Diversity Toolkit” przez European Broadcasting Union (Europejska Unię Nadawców), ale może również zawierać inne elementy, m.in. wizytę w centrach dla mniejszości/imigrantów, w świątyniach religijnych, itd.
  5. Krajowe warsztaty dla przedstawicieli NGO mniejszości narodowych oraz imigrantów. Każdy partner zorganizuje warsztat dla przedstawicieli NGO mniejszości narodowych oraz imigrantów, którzy odpowiadają w swoich macierzystych organizacjach za kontakty z mediami.
  6. Krajowy okrągły stół. Każdy partner zorganizuje dowolną formę okrągłego stołu dla przedstawicieli mediów oraz NGO zajmujących się mniejszościami oraz imigrantami. Forma okrągłego stołu będzie wykorzystywała formy zaproponowane podczas konferencji inaugurującej projekt MEM. Zadaniem okrągłego stołu jest rozpoczęcie działań będących kontynuacją działań podjętych w projekcie.
  7. Europejski desk pomocy. Krajowe i lokalne inicjatywy powstałe w wyniku projektu MEM będą miały wsparcie i możliwości konsultacji w Europejskim desku pomocy, stworzonym przy Mira Media, instytucji w Holandii, która jest głównym koordynatorem projektu MEM.
 
© 2021 Związek Ukraińców w Polsce :: Hosting & design: design4web.pl
Zrealizowano dzieki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
META-Ukraine
hermesbirkinae parsmovies ukraina.jpg
hermesbirkinae parsmovies