Gwna
Oficjalny serwis Zwizku Ukraicw w Polsce
Projekty 2011 Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu

W roku 2011 r. Zwizek Ukraiców w Polsce zrealizowa nastpujce projekty:

 • MEM – projekt europejski: Wielokulturowa Europa w mediach (zobacz opis )

 

 dziki dotacji Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji:
 • Wydanie Rocznika ALMANACH UKRAISKI 2012
 • Wydawanie tygodnika NASZE SOWO w 2011 r.
 • Dziaalno Chórów i Zespoów Artystycznych
 • Dziaalno Bieca ZUwP w 2011 r.
 • Dziaalno Orodków Kultury Ukraiskiej w 2011
 • Ukraiskie Jarmarki
 • Ukraiskie spotkania na pograniczach
 • Misteria Kupalskie 2011
 • Dziecice festiwale i konkursy
 • Dni Kultury Ukraiskiej w Regionach
 • Programy edukacji dzieci i modziezy
 • XX Festiwal Kultury Ukraiskiej
 • Wydanie CD Mskiego Chóru "urawli"

 W ramach programu  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Dziedzictwo kulturowe-Kultura Ludowa":
 • Ukraiska kultura naszym bogactwem - Pielgnacja ukraiskiej kultury i tradycji ludowej w Polsce

 

dziki dotacji Ministra Edukacji Narodowej:

 
 


 • Letnie obozy jzykowo-kulturowe – w ramach programu "Projekty na rzecz uczniów z mniejszoci narodowych/etnicznych oraz uczniów cudzoziemskich",
 • Dodatkowe zajcia pozalekcyjne rozwijajce zdolnoci taneczne dzieci i modziey – w ramach programu "YJ Z PASJA! Program wspierania uzdolnie i zdrowego stylu ycia dzieci i modziey".

 

 dziki dotacji Fundacji im. Stefana Batorego: 
Projekt Dziaania na rzecz zwikszenia udziau spoecznoci ukraiskiej mniejszoci narodowej w Narodowym Spisie Powszechnym Ludnoci i Mieszka w 2011 r.
 
© 2021 Zwi�zek Ukrai�c�w w Polsce :: Hosting & design: design4web.pl
Zrealizowano dzieki dotacji Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji
META-Ukraine
hermesbirkinae parsmovies ukraina.jpg
hermesbirkinae parsmovies