Gwna
Oficjalny serwis Zwizku Ukraicw w Polsce
Projekty 2012 Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu

W 2012 roku Zwizek Ukraiców w Polsce zrealizowa nastpujce projekty:

 

 dziki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji:
 • Wydanie Rocznika ALMANACH UKRAISKI 2013
 • Wydawanie tygodnika NASZE SOWO w 2012 r.
 • Dziaalno Chórów i Zespoów Artystycznych
 • Dziaalno Bieca ZUwP w 2012 r.
 • Dziaalno Orodków Kultury Ukraiskiej w 2012
 • Ukraiskie Jarmarki
 • Ukraiskie spotkania na pograniczach
 • Misteria Kupalskie 2012
 • Dziecice festiwale i konkursy
 • Dni Kultury Ukraiskiej w Regionach
 • Programy edukacji dzieci i modziezy
 • 65.rocznica akcji «Wisa» - obchody ogólnopolskie
 • Jubileusz 40-lecia Ukraiskiego Chóru Mskiego "urawli"


dziki dotacji Ministra Edukacji Narodowej:

 
 


 • Projekt MN/2012/201228 – w ramach programu "Wspieranie inicjatyw edukacyjnych realizowanych na rzecz uchodców oraz mniejszoci narodowych/etnicznych mieszkajcych w Polsce, sucych kultywowaniu jzyka, tradycji i kultury kraju pochodzenia lub nauczania jzyka polskiego",
 • Ogólnopolskie warsztaty taca ludowego" – w ramach programu "yjMy z PASJ Projekty wspierajce rozwijanie aktywnoci wasnej dziecka. wychowanie w partnerstwie, wzajemny szczunek i akceptacj"
 
© 2021 Zwi�zek Ukrai�c�w w Polsce :: Hosting & design: design4web.pl
Zrealizowano dzieki dotacji Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji
META-Ukraine
hermesbirkinae parsmovies ukraina.jpg
hermesbirkinae parsmovies