Gwna
Oficjalny serwis Zwizku Ukraicw w Polsce
Mniejszoci aktywne lokalnie Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu

Mniejszoci aktywne lokalnie

Realizator: Fundacja Edukacja dla Demokracji

Partner: Zwizek Ukraiców w Polsce

Celem projektu jest wsparcie rozwoju spoeczestwa obywatelskiego w Polsce poprzez zwikszenie aktywnoci obywatelskiej przedstawicieli mniejszoci narodowych w yciu publicznym, szczególnie na poziomie lokalnym.

Projekt zakada wsparcie organizacji i grup obywatelskich mniejszoci narodowych (biaoruskiej, czeskiej, litewskiej, niemieckiej, sowackiej i ukraiskiej) w ich dziaaniach lokalnych poprzez podniesienie ich kompetencji w zakresie wspópracy z samorzdem lokalnym. Realizator, wspólnie z partnerem, zaproponuje przedstawicielom grupy docelowej udzia w serii szkole i wizyt studyjnych, które dadz im podstawy do zwikszenia partycypacji obywatelskiej. Nastpnie uczestnicy podejm si realizacji lokalnych inicjatyw, korzystajc z wiedzy zdobytej w poprzednich etapach projektu, informacji dostpnych na stronie internetowej oraz konsultacji z ekspertami. Projekt zamknie konferencja podsumowujca.

Projekt swoimi dziaaniami (w latach 2013-2014) obejmie miasta powiatowe i wojewódzkie, a poprzez ogólnie dostpn stron internetow i kursy e-learningowe – równie reszt Polski.

Koordynatork projektu ze strony ZUwP jest Natalia Kertyczak.

Warto dofinansowania: 102 828,71 CHF

Strona projektu: www.mniejszoci.edudemo.org.pl

 

 
© 2021 Zwi�zek Ukrai�c�w w Polsce :: Hosting & design: design4web.pl
Zrealizowano dzieki dotacji Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji
META-Ukraine
hermesbirkinae parsmovies ukraina.jpg
hermesbirkinae parsmovies