Gwna
Oficjalny serwis Zwizku Ukraicw w Polsce
Projekty 2013 Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu

W roku 2013 Zwizek Ukraiców w Polsce zrealizowa nastpujce projekty:

 

 dziki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji:
 • Wydanie Rocznika ALMANACH UKRAISKI 2014
 • Wydawanie tygodnika NASZE SOWO w 2013 r.
 • Dziaalno Chórów i Zespoów Artystycznych
 • Dziaalno Bieca ZUwP w 2013 r.
 • Dziaalno Orodków Kultury Ukraiskiej w 2013
 • Ukraiskie Jarmarki
 • Ukraiskie spotkania na pograniczach
 • Misteria Kupalskie
 • Dziecice festiwale i konkursy
 • Dni Kultury Ukraiskiej w Regionach
 • Programy edukacji dzieci i modziezy
 • UMP - Ukraiski Multimedialny Portal
 • Modernizacja I pitra wraz z przebudow instalacji wewntrznych Narodnego DomuProjekt „Mniejszo – strategicznie razem” dofinansowany ze rodków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

 

 

 


 

 

 Jako partner Fundacji Edukacji dla Demokracji – projekt: Mniejszoci aktywne lokalnie

 

 


dziki dotacji Ministra Edukacji Narodowej:

 
 


 • Projekt MEN/2013/DSWM/849 – w ramach programu "Wspieranie inicjatyw edukacyjnych realizowanych na rzecz uchodców oraz mniejszoci narodowych/etnicznych mieszkajcych w Polsce, sucych kultywowaniu jzyka, tradycji i kultury kraju pochodzenia lub nauczania jzyka polskiego",
 • Projekt MEN/2013/DSWM/848 – w ramach programu "Midzynarodowa wymiana modziey"

 


 dziki dotacji Fundacji im. Stefana Batorego: 
Projekt Spoeczna Akcja Pojednania

 

 
© 2021 Zwi�zek Ukrai�c�w w Polsce :: Hosting & design: design4web.pl
Zrealizowano dzieki dotacji Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji
META-Ukraine
hermesbirkinae parsmovies ukraina.jpg
hermesbirkinae parsmovies