Gwna
Menu witryny
Gwna
Aktualnoci
O Zwizku
Nasze projekty
AKCJA WISA
Dokumenty/owiadczenia
Narodny Dom
Kontakt
Gocimy
Zaloguj si

Haso?
Oficjalny serwis Zwizku Ukraicw w Polsce
VII Zjazd Zwizku Ukraicw w Polsce Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu

 Komunikat z obrad VII Zjazdu Zwizku Ukraiców w Polsce

 

W dn. 25-26 padziernika 2014 r. w Warszawie obradowa VII Zjazd Zwizku Ukraiców w Polsce. Wzio w nim udzia 65 delegatów, przedstawicieli innych organizacji spoecznych mniejszoci ukraiskiej w Polsce oraz zaproszonych goci (cznie ok. 95 osób). Wród goci byli obecni dr Grzegorz Kuprianowicz, prezes Towarzystwa Ukraiskiego oraz czonek Komisji Wspólnej Rzdu i Mniejszoci Narodowych i Etnicznych, Myrosawa Keryk, prezes Fundacji „Nasz Wybór”, Jerzy Rejt, byy Prezes Zwizku, ks. Mirosaw Lewczak, o. Piotr Kuszka oraz ks. prof. Marian Bendza. Delegaci reprezentowali 4 tys. czonków zorganizowanych w 10 oddziaach i 82 koach na terenie caej Polski.

Zjazd wybra nowe wadze Zwizku – Rad Gówn, w skad której weszo 21 osób, oraz Zarzd Gówny (6 osób). Na Prezesa organizacji ponownie wybrano Piotra Tym, penicego t funkcj od 2006 roku.

Podczas obrad delegaci w ramach kilku paneli tematycznych omawiali najwaniejsze wyzwania zwizane z dziaalnoci organizacji. Poruszono temat priorytetów dalszej dziaalnoci Zwizku, m.in. usprawnienia zarzdzania organizacj, tak by w lepszym stopniu moga ona odpowiada na potrzeby swoich czonków oraz innych przedstawicieli spoecznoci ukraiskiej w Polsce. Zaprezentowano wypracowany w ramach przygotowa do Zjazdu dokument strategii dalszej dziaalnoci ZUwP. Omówiono te problematyk dziaalnoci owiatowej spoecznoci ukraiskiej w Polsce, m.in. kwestie finansowania i organizacji nauczania jzyka ukraiskiego i w jzyku ukraiskim – pani Grayna Poszaska, odpowiadajca za sprawy edukacji mniejszoci w MEN, odpowiadaa na liczne pytania w tym zakresie. Delegaci debatowali te na temat wspópracy Zwizku z Cerkwiami oraz organizacjami pozarzdowymi.

Podczas Zjazdu zaprezentowano te podsumowanie dziaalnoci Spoecznego Komitetu Odbudowy Ukraiskiego Domu Ludowego w Przemylu. Przedstawiono prace remontowe wykonane dotychczas ze rodków zbiórki, zaprezentowano te dalsze plany remontowe i biece potrzeby.

Zjazd przyj te uchway zwizane z obecn, dramatyczn sytuacj polityczn w Ukrainie. Delegaci wyrazili wdziczno wobec Polaków, którzy duchowo i materialnie wsparli naród ukraiski wobec wydarze 2013/2014 roku, a take uznanie wobec wadz Polski, które z zaangaowaniem dziaaj na rzecz niepodlegoci i integralnoci terytorialnej Ukrainy oraz czonkostwa w UE i NATO. Jednoczenie delegaci wyrazili zaniepokojenie dziaalnoci czci polskich rodowisk, prowadzcych antyukraisk kampani, z wykorzystaniem propagandowych tez o narodzie ukraiskim jako wspólnocie „faszystowskiej” i „ludobójczej”. Zjazd zwróci si z apelem do wadz Rzeczpospolitej Polskiej i poszczególnych formacji politycznych o przeciwstawienie si dziaalnoci tych si i rodowisk.

Jednoczenie Zjazd zaapelowa do struktur Zwizku i przedstawicieli spoecznoci ukraiskiej w Polsce o skonsolidowanie stara na rzecz wsparcia dla Ukrainy, m.in. poprzez dziaania informacyjne, przeciwdziaanie rosyjskiej propagandzie, udzielanie pomocy i wsparcia rannym onierzom ukraiskiej armii, rodzinom polegych i zaginionych.

 

 

 

 

 

http://www.zup.ukraina.com.pl/images/stories/NEWS/2014/uchwala1.pdf

 
© 2021 Zwi�zek Ukrai�c�w w Polsce :: Hosting & design: design4web.pl
Zrealizowano dzieki dotacji Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji
META-Ukraine
hermesbirkinae parsmovies ukraina.jpg
hermesbirkinae parsmovies