Gwna
Oficjalny serwis Zwizku Ukraicw w Polsce
Projekty 2015 Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu

W roku 2015 Zwizek Ukraiców w Polsce zrealizowa nastpujce projekty:

 

 dziki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji:
 • Wydanie Rocznika ALMANACH UKRAISKI 2016
 • Wydawanie tygodnika NASZE SOWO w 2015 r.
 • Dziaalno Chórów i Zespoów Artystycznych
 • Dziaalno Bieca ZUwP w 2015 r.
 • Dziaalno Orodków Kultury Ukraiskiej w 2015
 • Ukraiskie Jarmarki
 • Ukraiskie spotkania na pograniczach
 • Misteria Kupalskie
 • Dziecice festiwale i konkursy
 • Dni Kultury Ukraiskiej w Regionach
 • Programy edukacji dzieci i modziey
 • UMP PROSTIR- Ukraiski Multimedialny Portal
 • 200 rocznica urodzin M.Werbyckiegoi
 • 25 lecie ZUwP

 


 • Program wsparcia dziennikarzy z terenów Ukrainy dotknitych inwazj rosyjsk
 
 Projekt realizowany w ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji wspofinansowanego z programu wspópracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Kanadyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznyc, Handlu i Rozwoju DFATD)

 


 

 
W ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Dziedzictwo kulturowe – Kultura ludowa i tradycyjna":
 • ХХV Bytowska Watra – Ukraiskie wesele
 

 
W ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Spoecznej 
 

 
 • Klub Seniora – Samopomoc

 

iki dotacji Ministra Edukacji Narodowej:

 
 


 • Wydanie Nr 23 i 24 Czasopisma owiatowo-metodycznego "Ridna Mowa",
 • Projekt "Przekraczamy granice i przestrze - kulturalnie" nr PUWM/2015/199 – w ramach programu "Polsko-ukraiska wspópraca modziey"
 
© 2021 Zwi�zek Ukrai�c�w w Polsce :: Hosting & design: design4web.pl
Zrealizowano dzieki dotacji Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji
META-Ukraine
hermesbirkinae parsmovies ukraina.jpg
hermesbirkinae parsmovies