Gwna arrow Aktualnoci arrow Inne arrow Apel rodowisk obywatelskich Polski i Ukrainy
Oficjalny serwis Zwizku Ukraicw w Polsce
Apel rodowisk obywatelskich Polski i Ukrainy Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu

                                                                                                                      8 marca 2018

 

Apel rodowisk obywatelskich Polski i Ukrainy!

My, przedstawiciele wielu rodowisk obywatelskich w Polsce i w Ukrainie, protestujemy przeciw eskalacji konfrontacyjnej polityki w relacjach midzy naszymi narodami.

Polityka ta niszczy prac i dorobek kilku pokole Polaków i Ukraiców, którzy tworzyli warunki dla  dialogu, wspópracy i przyjani midzy nami. Tragiczny splot historii Ukraiców i Polaków w minionych wiekach, za pami o polityce II Rzeczypospolitej w stosunku do obywateli polskich narodowoci ukraiskiej, krwawy dla obu stron konflikt lat 1939-1947, antyukraiska propaganda komunistycznej Polski i ZSRR, miay nas rozdzieli na zawsze. Ale po 1989 i 1991 roku, niemoliwe stao si – moliwym. Uznalimy wspólnie, e bolesna lekcja historii XX wieku, upadek komunizmu, powstanie niepodlegej Ukrainy i Polski, szanse na rozszerzenie Unii Europejskiej, stawiaj nas w obliczu nowych wyzwa. A haso „nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy i wolnej Ukrainy bez wolnej Polski” nabiera nowych znacze: oznacza odpowiedzialno za przyszo naszych krajów i caej Europy. W tym, przezwycianie tragicznego dziedzictwa historycznego. Mielimy wiadomo tego, e cho po obu stronach granicy gsto jest od polskich i ukraiskich grobów, to mog one sta si znakiem naszej wspólnej pamici, a nie zarzewiem nowego konfliktu. Mylelimy: niech wiadcz o tym, jak wielk cen zapacilimy za wolno i niepodlego obydwu narodów.

Mamy za sob trudn histori, a mimo to udao nam si stworzy nowe partnerstwo, now jako naszej bliskoci. Przede wszystkim dlatego, e oba spoeczestwa przy wsparciu Kocioa i Cerkwi oraz polityków, podjy decyzj o budowaniu dialogu zgodnie ze  standardami przyjtymi w Europie Zachodniej po 1945 roku. A wic szukania tego, co nas zblia do siebie i czy, a nie tego co dzieli. Szukania wyjcia z historycznego potrzasku poprzez, dalek od polityzacji, prac historyków i edukacj.  

Zwracamy si z apelem przede wszystkim do naszych wspóobywateli w Polsce i w Ukrainie, ale take do polityków, którzy nios ostateczn odpowiedzialno za relacje midzy naszymi krajami:

Chcemy w relacjach Polski i Ukrainy przywrócenia polityki opartej na dialogu, a nie na dyktacie jednej ze stron! Chcemy polityki zwróconej ku dniu dzisiejszemu i ku przyszoci!  Bdmy wiadomi odpowiedzialnoci spoczywajcej na naszych barkach i szansy, która stoi przed nami! Dowiadczenie naszych narodów wyniesione z XX wieku uczy: kada konfrontacja, czsto inspirowana przez Rosj, midzy Polakami i Ukraicami, prowadzi do naszej wspólnej klski. Dzisiejszej Europie zagraa zderzenie narodowych egoizmów, a przede wszystkim rosyjski imperializm. W tych warunkach, nam, Polakom i Ukraicom, atwiej bdzie przeciwdziaa tym zagroeniom razem.

Równie razem budowa Europ XXI wieku.

Lista sygnatariuszy z Polski:

Edwin Bendyk, publicysta;  prof. Barbara Engelking, socjolog, PAN; Iza Chruliska, publicystka, dziaaczka spoeczna; prof. Przemysaw Czapliski, profesor literatury wspóczesnej, UAM w Poznaniu; Tomasz Dostatni, dominikanin, publicysta; prof. Andrzej Friszke, historyk, PAN; Konstanty Gebert, publicysta; prof. Irena Grudziska-Gross, historyk literatury, Princeton University; Agnieszka Holland, reyserka, Krystyna Janda, aktorka, dyrektorka Teatru „Polonia”; Danuta Kuro, prezeska Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia, Jarosaw Kurski, z-ca red. nacz. Gazety Wyborczej; prof. Andrzej Leder, filozof kultury, PAN; prof. Andrzej Mencwel, kulturoznawca, UW; Adam Michnik, redaktor naczelny Gazety Wyborczej, Andrzej Seweryn, aktor, dyrektor Teatru Polskiego w Warszawie; Sawomir Sierakowski, socjolog, redaktor naczelny „Krytyki Politycznej”, Pawe Smoleski, dziennikarz, Grayna Staniszewska, dziaaczka spoeczna, b. eurodeputowana; Krzysztof Stanowski, dziaacz spoeczny; Andrzej Stasiuk, pisarz; Monika Sznajderman, antropoloka kultury, wydawca; Olga Tokarczuk, pisarka; prof. Joanna Tokarska-Bakir, antropoloka kultury, PAN; Piotr Tyma, historyk, prezes ZUwP; prof. Anna Wolff-Powska, historyk idei, UAM w Poznaniu; Krystyna Zachwatowicz-Wajda, scenografka; Adam Zagajewski, poeta.

Lista sygnatariuszy z Ukrainy:

Jurij Andruchowycz, pisarz; Jevhen Bystryckyj, profesor Instytut Filozofii; Orest Drul, redaktor portalu Zbrucz; Borys Gudziak, ksidz biskup obrzdku bizantyskiego;  Jewhen Hlibowyckyj, ekspert; Mykoa Horbal, wizie polityczny,  aktywista spoeczny;  prof. Jarosaw Hrycak, historyk UKU; Leonid Finberg, wydawca „Ducha i Litery”; prof. Natalia Jakowenko, historyk, Akademia Kijowsko-Mohylaska; Wachtang Kipiani, dziennikarz; Heorhij Kowalenko, rektor Prawosawnego Otwartego Uniwersytetu;  Andrij Lubka, literat; Danyo Lubkiwskyj, dziaacz spoeczny; Rostysaw ueckyj, artysta, wydawca; Myrosaw Marynowycz, wice rektor Ukraiskiego Uniwersytetu Katolickiego, wizie polityczny;  Jurij Makarow, czonek Zarzdu Narodowej Telewizji;  Witalij Nachmanowycz, historyk, sekretarz Spoecznego Komitetu Upamitnienia Ofiar Babiego Jaru; Witalij Portnikow, dziennikarz, wspóprzewodniczcy Ukraisko-Polskiego Forum Partnerstwa; Taras Prochako, pisarz; Taras Wozniak, politolog, kulturoznawca; Mykoa Riabczuk, pisarz, przewodniczcy Ukraiskiego PEN Club; Oleh Repetskyj, muzykolog, przedsibiorca; Nazar Stryhun, aktor, Hala Telniuk,  poetka, piewaczka; Lesja Telniuk, kompozytorka, Oksana Zabuko, pisarka; Jewhen Zacharow, obroca praw czowieka; Oleksandr Zinczenko, historyk; Josyf Zisels, wizie polityczny, obroca praw czowieka;

 
© 2021 Zwi�zek Ukrai�c�w w Polsce :: Hosting & design: design4web.pl
Zrealizowano dzieki dotacji Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji
META-Ukraine
hermesbirkinae parsmovies ukraina.jpg
hermesbirkinae parsmovies