Gwna
Menu witryny
Gwna
Aktualnoci
O Zwizku
Nasze projekty
AKCJA WISA
Dokumenty/owiadczenia
Narodny Dom
Kontakt
Gocimy
Odwiedza nas 1 go
Zaloguj si

Haso?
Oficjalny serwis Zwizku Ukraicw w Polsce
Owiadczenie - Monasterz Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu

Owiadczenie

 

Zwizek Ukraiców w Polsce wyraa stanowczy protest w zwizku z kolejnym przypadkiem zniszczenia i profanacji ukraiskiego grobu w nieistniejcej wsi Monasterz (gmina Horyniec, woj. podkarpackie), Jest to ustanowiona w 1999 roku przez Rad Ochrony Pamici Walk i Mczestwa mogia czonków UPA polegych 2–3 marca 1945 roku w walce z oddziaami NKWD.

Po raz pierwszy pomnik nagrobny zdewastowano w 2015 roku, krzy zosta pomalowany w barwy biao-czerwone, w miejsce goda Ukrainy Tryzuba namalowano symbol Polski Walczcej, czciowo rozbito równie tablic nagrobn z nazwiskami pochowanych. Caa akcja zostaa nagrana, nagranie upubliczniono w Internecie.  

Na pocztku stycznia 2020 roku doszo do kolejnego aktu wandalizmu – tablica zawierajca nazwiska i imiona polegych (bez wskazywania formacji, której byli czonkami i jakiejkolwiek symboliki militarnej) zostaa rozbita na kawaki i wraz z ukraiskimi tradycyjnymi rcznikami (zawieszonymi 11 listopada 2019 r. przez polskich i ukraiskich aktywistów) zrzucone do jednego z doów na terenie po dawnym greckokatolickim Monasterzu.          

W 2018 roku Ambasador Ukrainy w RP Andrij Deszczycia wystpi do wadz Polski o odnowienie legalnego grobu. Gos w sprawie ww. upamitnienia zabieray równie instytucje pastwa ukraiskiego, m.in. Anton Drobowycz, prezes Ukraiskiego Instytutu Pamici Narodowej.

W cigu pitnastu lat od ustanowienia grób nie zosta wpisany do ewidencji grobów i pomników wojennych, co w praktyce oznacza, e nie podlega ochronie pastwa polskiego.      

 

Negatywn opini w sprawie wpisania do rejestru grobów i pomników wojennych ww. upamitnienia wydaa wojewoda podkarpacka powoujc si na notatk historyka IPN Rzeszów. Podobne negatywne stanowisko odnonie odbudowy pomnika-grobu wygosi 23 padziernika 2019 roku podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rzdu i Mniejszoci Narodowych i Etnicznych Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosaw Sellin. Instytucje pastwa odpowiedzialne za polityk pamici, groby i mogiy wojenne stwierdziy, e nie maj zobowiza odnonie naprawy grobu w Monasterzu.

 

Losy upamitnienia w Monasterzu i innych miejscowociach stanowi, w naszej ocenie, przykad braku dobrej woli i mechanizmów reagowania przez instytucje Rzeczypospolitej na prowokacyjne niszczenie grobów i pomników ukraiskich na terenie RP. Tego typu prowokacje maj miejsce od 2014 roku; ich celem jest doprowadzenie do pogorszenia si relacji pomidzy Polsk a Ukrain. Ich charakter, liczba i sposób realizacji jednoznacznie wskazuj, e s one elementem wojny hybrydowej.

 

Wobec powyszych faktów, racych zaniedba ze strony organów pastwa, wzywamy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Instytut Pamici Narodowej do zdecydowanej reakcji na kolejn prowokacj oraz wypracowanie modelu uregulowania kwestii ukraiskich grobów i pomników zwizanych z histori obywateli Polski narodowoci ukraiskiej zlokalizowanych na terenie RP.

 

Wzywamy równie Ministerstwo Spraw Wewntrznych i Administracji, odpowiedzialne za polityk pastwa wobec mniejszoci narodowych i etnicznych, do powoania zespou, który zajmie si caoci zagadnie zwizanych zarówno z aktami prowokacji i wandalizmu, jak i uregulowania caoci kwestii funkcjonowania na terenie Polski grobów i pomników ukraiskich.                      

 

 

Warszawa, 20 stycznia 2020 r.

Zarzd Gówny Zwizku Ukraiców w Polsce

 
© 2021 Zwi�zek Ukrai�c�w w Polsce :: Hosting & design: design4web.pl
Zrealizowano dzieki dotacji Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji
META-Ukraine
hermesbirkinae parsmovies ukraina.jpg
hermesbirkinae parsmovies