Gwna
Oficjalny serwis Zwizku Ukraicw w Polsce
Projekty 2019 Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu

W roku 2019 Zwizek Ukraiców w Polsce zrealizowa nastpujce projekty:

 

Zadania dofinansowane dziki dotacji Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji: 

 • Dziaalno bieca Zwizku Ukraiców w Polsce w 2019 r.
 • Wydanie rocznika Almanach Ukraiski 2020
 • Wydawanie tygodnika NASZE SOWO 2019
 • Chóry i Zespoy Artystyczne - (w ramach projektu, dziki dotacji Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji zrealizowano m.in. wydanie pyty CD Ukraiskiego Chóru Mskiego "urawli" pn."Ks.Mychajo Werbycki - Liturgia na chór mski"
 • Dziaalno Orodków Kultury Ukraiskiej w 2019
 • Program edukacji dzieci i modziey
 • Dziecice festiwale i konkursy
 • 43. JarmaROCK FEST
 • Spotkania na pograniczu
 • Wydanie pyty zespou "Krajka"
 • Roboty budowlane, instalacyjne i wykoczeniowe - poddasze


  
  dziki dotacji Fundacji im. Stefana Batorego:  
 • Monitorowanie i dokumentowanie przejawów dyskryminacji oraz mowy nienawici wobec mniejszoci ukraiskiej i imigrantów z Ukrainy, interwencje prawne

 

 
 
  
 


 

  
  
 

  
  
 
© 2021 Zwi�zek Ukrai�c�w w Polsce :: Hosting & design: design4web.pl
Zrealizowano dzieki dotacji Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji
META-Ukraine
hermesbirkinae parsmovies ukraina.jpg
hermesbirkinae parsmovies