Gwna
Menu witryny
Gwna
Aktualnoci
O Zwizku
Nasze projekty
AKCJA WISA
Dokumenty/owiadczenia
Narodny Dom
Kontakt
Gocimy
Odwiedza nas 1 go
Zaloguj si

Haso?
Oficjalny serwis Zwizku Ukraicw w Polsce
OGOSZENIE O ZMIANIE OGOSZENIA Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu

Ogoszenie nr 540066890-N-2020 z dnia 18-04-2020 r.

Warszawa:


OGOSZENIE O ZMIANIE OGOSZENIA

 

OGOSZENIE DOTYCZY:

Ogoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGOSZENIU

Numer: 530077-N-2020
Data: 08/04/2020

 SEKCJA I: ZAMAWIAJCY

Zwizek Ukraiców w Polsce, Krajowy numer identyfikacyjny 62193950000000,
ul.  Kocieliska  7, 03-614  Warszawa, woj. mazowieckie, pastwo Polska, tel. 226 799 677, e-mail Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, wcz obsug JavaScript w przegldarce, by go zobaczy , faks 226 799 695.
Adres strony internetowej (url):
www.zup.ukraina.com.pl

 


SEKCJA II: ZMIANY W OGOSZENIU

II.1) Tekst, który naley zmieni:

Miejsce, w którym znajduje si zmieniany tekst:


Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2


W ogoszeniu jest: Termin skadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziau w postpowaniu: Data: 2020-04-23, godzina: 15:00


W ogoszeniu powinno by: Termin skadania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziau w postpowaniu: Data: 2020-04-27, godzina: 15:00

Miejsce, w którym znajduje si zmieniany tekst:


Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.5


W ogoszeniu jest: Informacje dodatkowe: Zamawiajcy zastrzega równie moliwo odstpienia od podpisania umowy w sytuacji nie otrzymania rodków dotacji MSWiA na realizacj zamówienia. Otwarcie ofert nastpi w dniu 23.04.2020 roku o godzinie 18:00 w Zwizku Ukraiców w Polsce, Oddzia w Przemylu, ul. Kociuszki 5, 37-700 Przemyl (sekretariat). Informacja dla Wykonawców skadajcych oferty: Ze wzgldu na sytuacj epidemiologiczn zwizan z COVID-19, obiekt Zamawiajcego wskazany jako miejsce skadania ofert tj. Zwizek Ukraiców w Polsce, Oddzia w Przemylu, ul. Kociuszki 5, 37-700 Przemyl - do skadania osobistego ofert - dostpny bdzie w dniach 8.04.2020 - 22.04.2020 w godz. 10.00 - 12.00 oraz w dniu 23.04.2020 w godz. 9.00 - 15.00.


W ogoszeniu powinno by: Informacje dodatkowe: Zamawiajcy zastrzega równie moliwo odstpienia od podpisania umowy w sytuacji nie otrzymania rodków dotacji MSWiA na realizacj zamówienia. Otwarcie ofert nastpi w dniu 27.04.2020 roku o godzinie 18:00 w Zwizku Ukraiców w Polsce, Oddzia w Przemylu, ul. Kociuszki 5, 37-700 Przemyl (sekretariat). Informacja dla Wykonawców skadajcych oferty: Ze wzgldu na sytuacj epidemiologiczn zwizan z COVID-19, obiekt Zamawiajcego wskazany jako miejsce skadania ofert tj. Zwizek Ukraiców w Polsce, Oddzia w Przemylu, ul. Kociuszki 5, 37-700 Przemyl - do skadania osobistego ofert - dostpny bdzie w dniach 8.04.2020 - 24.04.2020 w godz. 10.00 - 12.00 oraz w dniu 27.04.2020 w godz. 9.00 - 15.00

 

 

 

 
© 2021 Zwi�zek Ukrai�c�w w Polsce :: Hosting & design: design4web.pl
Zrealizowano dzieki dotacji Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji
META-Ukraine
hermesbirkinae parsmovies ukraina.jpg
hermesbirkinae parsmovies