Główna
Menu witryny
Główna
Aktualności
O Związku
Nasze projekty
AKCJA WISŁA
Dokumenty/oświadczenia
Narodny Dom
Kontakt
Gościmy
Zaloguj się

Hasło?
Oficjalny serwis Związku Ukraińców w Polsce
Roboty budowlano montażowe wraz z montażem szybu windowego i windy - pytania Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

                                                                                                               Przemyśl, 18.04.2020 r.

Związek Ukraińców w Polsce,

ul. Kościeliska 7, 03-614 Warszawa, woj. mazowieckie,

tel. 022 6799677, faks 022 6799695

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: stowarzyszenie

 

Adres korespondencyjny: ul. Kościuszki 5, 37-700 Przemyśl

adres inwestycji: ul. Kościuszki 5, 37-700 Przemyśl

 

e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

adres strony internetowej: www.zup.ukraina.com.pl

                                                                                  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP: Ogłoszenie nr 530077-N-2020 z dnia 2020-04-08 r.

 

 

Wykonawcy

                                                                                   zainteresowani udziałem

w postępowaniu

 

 

Dotyczy postępowania pn.: Roboty budowlano – montażowe wraz z montażem szybu windowego i windy w budynku Narodnego Domu w Przemyślu.

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U.  2019, poz. 1843) zawiadamia się, że w dniu 16.04.2020 r. wpłynęły do zamawiającego pytania wykonawców/wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następującej treści:  

 

Pytanie 1.

Jakie są warunki gruntowo-wodne?

Odpowiedź Zamawiającego:

Warunki gruntowo-wodne nie są w danym zakresie istotne, ponieważ fundamenty pod szyb windowy są już wykonane i nie są przedmiotem robót objętych niniejszym przetargiem.

Pytanie 2.

Czy będzie zachodziła konieczność podbicia ław fundamentowych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonanie ław fundamentowych nie jest przedmiotem niniejszego przetargu. Ławy fundamentowe są już wykonane.

Pytanie 3.

Z czego ma być wykonany szyb windowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Żelbeton. Stosowna dokumentacja w załączeniu.

 

Pytanie 4.

Którędy mają być dostarczane materiały budowlane?

Odpowiedź Zamawiającego:

Materiały budowlane mogą być dostarczane wyłącznie od strony ul. Zaułek Szwejka (południowa część budynku. W ścianie, klatki ewakuacyjnej na wysokości  3 kondygnacji znajduje się otwór technologiczny którym można podać materiały.

Pytanie 5.

Jaka jest możliwość dostarczenia betonu w miejsce betonowania?

Odpowiedź Zamawiającego:

Na pewno nie ma możliwości dostarczenia betonu przez wejście główne od ul. Kościuszki. Trzeba mieć na uwadze, że budynek znajduje się w ścisłym centrum starego miasta. Inwestor nie posiada żadnych zgód i uzgodnień stosownych organów zezwalających na tego typu prace. Wykonawca winien zapewnić to we własnym zakresie.

Pytanie 6.

Jednocześnie prosimy o rysunki architektoniczne i wykonawcze szybu windowego, ponieważ zamieszczone na stronie internetowej są niewystarczające do wyceny robót.

Odpowiedź Zamawiającego:

W załączeniu.

 1. budowlane_1.pdf
 2. dach_przy_windzie.jpg
 3. dach_przy_windzie_2.jpg
 4. karta_tytulowa.pdf
 5. opis_techniczny.pdf
 6. przekroj_a-a.pdf
 7. przekroj_b-b.pdf
 8. przekroj_c-c.pdf
 9. przekroj_d-d.pdf
 10. przekroj_e-e.pdf
 11. przekroj_f-f.pdf
 12. przekroj_g-g.pdf
 13. rozwiniecie_scian_klatki_schodowej_ewakuacyj.pdf
 14. rozwiniecie_scian_patio_wewn.pdf
 15. rzut_1_pietra.pdf
 16. rzut_2_pietra_poziom_8-12.pdf
 17. rzut_2_pietra_wentylatornia.pdf
 18. rzut_antresoli_poddasza.pdf
 19. rzut_dachu.pdf
 20. rzut_parteru.pdf
 21. rzut_piwnic.pdf
 22. rzut_poddasza.pdf
 23. szyb_beton_1.pdf

 

 

Udzielone odpowiedzi są wiążące dla wykonawców.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania Wykonawcy  - Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U.  2019, poz. 1843) zawiadamia, że dokonuje się modyfikacji treści SIWZ w niżej wskazany.  

 

W SIWZ jest:

 

Informacja dla Wykonawców składających oferty:

Ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19, obiekt Zamawiającego wskazany jako miejsce składania ofert tj. Związek Ukraińców w Polsce, Oddział w Przemyślu, ul. Kościuszki 5, 37-700 Przemyśl - do składania osobistego ofert - dostępny będzie w dniach 8.04.2020 - 22.04.2020 w godz. 10.00 - 12.00 oraz w dniu 23.04.2020 w godz. 9.00 - 15.00.

Zmienia się na:

Informacja dla Wykonawców składających oferty:

 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19, obiekt Zamawiającego wskazany jako miejsce składania ofert tj. Związek Ukraińców w Polsce, Oddział w Przemyślu, ul. Kościuszki 5, 37-700 Przemyśl - do składania osobistego ofert - dostępny będzie w dniach 8.04.2020 - 24.04.2020 w godz. 10.00 - 12.00 oraz w dniu 27.04.2020 w godz. 9.00 - 15.00.

W SIWZ jest:

XII.      MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.      Oferty należy składać w terminie do dnia 23.04.2020 roku do godziny 15:00 w sekretariacie lub przesłać pocztą na adres:  Związek Ukraińców w Polsce, Oddział w Przemyślu, ul. Kościuszki 5, 37-700 Przemyśl.

2.      Zamawiający, w przypadku otrzymania oferty po wyżej wskazanym terminie niezwłocznie zwróci ofertę.

3.      Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.04.2020 roku o godzinie 18:00 w Związku Ukraińców w Polsce, Oddział w Przemyślu, ul. Kościuszki 5, 37-700 Przemyśl (sekretariat).

Zmienia się na:

 

XII.      MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

1.         Oferty należy składać w terminie do dnia 27.04.2020 roku do godziny 15:00 w sekretariacie lub przesłać pocztą na adres:  Związek Ukraińców w Polsce, Oddział w Przemyślu, ul. Kościuszki 5, 37-700 Przemyśl.

2.         Zamawiający, w przypadku otrzymania oferty po wyżej wskazanym terminie niezwłocznie zwróci ofertę.

3.         Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.04.2020 roku o godzinie 18:00 w Związku Ukraińców w Polsce, Oddział w Przemyślu, ul. Kościuszki 5, 37-700 Przemyśl (sekretariat).

 

 

W przedmiotowym zakresie Zamawiający dokonuje również zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu (Ogłoszenie nr 540066890-N-2020 z dnia 18-04-2020 r.).

 
© 2021 Związek Ukraińców w Polsce :: Hosting & design: design4web.pl
Zrealizowano dzieki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
META-Ukraine
hermesbirkinae parsmovies ukraina.jpg
hermesbirkinae parsmovies