Główna
Menu witryny
Główna
Aktualności
O Związku
Nasze projekty
AKCJA WISŁA
Dokumenty/oświadczenia
Narodny Dom
Kontakt
Gościmy
Zaloguj się

Hasło?
Oficjalny serwis Związku Ukraińców w Polsce
Dni Kultury Ukraińskiej Szczecin 2016
Czytaj całość
 
fundamenty Narodnego Domu w Przemyślu

Warszawa: Wykonanie izolacji pionowej i poziomej wraz z podbiciem fundamentów Narodnego Domu w Przemyślu
Numer ogłoszenia: 109196 - 2016; data zamieszczenia: 30.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Ukraińców w Polsce , ul. Kościeliska 7, 03-614 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6799677, faks 022 6799695.

  • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.zup.ukraina.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie izolacji pionowej i poziomej wraz z podbiciem fundamentów Narodnego Domu w Przemyślu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych - Wykonanie izolacji pionowej i poziomej wraz z podbiciem fundamentów Narodnego Domu w Przemyślu, w zakres których wchodzi, m.in. wykonanie następujących prac: 1. Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych wraz z podbiciem fundamentów pod częścią budynku. 2. Wykonanie posadzki w pomieszczeniach 0/17 i 1/27. 3. Wykonanie stropu w pomieszczeniu 1/27..

Czytaj całość
 
O.Pasiecznik w repertuarze S.Kruszelnickiej
 
««  start « poprz. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 121 - 124 z 155
© 2021 Związek Ukraińców w Polsce :: Hosting & design: design4web.pl
Zrealizowano dzieki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
META-Ukraine
hermesbirkinae parsmovies ukraina.jpg
hermesbirkinae parsmovies