Gwna
Menu witryny
Gwna
Aktualnoci
O Zwizku
Nasze projekty
AKCJA WISA
Dokumenty/owiadczenia
Narodny Dom
Kontakt
Gocimy
Zaloguj si

Haso?
Oficjalny serwis Zwizku Ukraicw w Polsce
Tytani Ducha
 
Dni Kultury Ukraiskiej Szczecin 2016
Czytaj cao
 
fundamenty Narodnego Domu w Przemylu

Warszawa: Wykonanie izolacji pionowej i poziomej wraz z podbiciem fundamentów Narodnego Domu w Przemylu
Numer ogoszenia: 109196 - 2016; data zamieszczenia: 30.04.2016
OGOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogoszenia: obowizkowe.

Ogoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zwizek Ukraiców w Polsce , ul. Kocieliska 7, 03-614 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6799677, faks 022 6799695.

  • Adres strony internetowej, pod którym dostpne s informacje dotyczce dynamicznego systemu zakupów: www.zup.ukraina.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJCEGO: Inny: stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRELENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajcego: Wykonanie izolacji pionowej i poziomej wraz z podbiciem fundamentów Narodnego Domu w Przemylu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Okrelenie przedmiotu oraz wielkoci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych - Wykonanie izolacji pionowej i poziomej wraz z podbiciem fundamentów Narodnego Domu w Przemylu, w zakres których wchodzi, m.in. wykonanie nastpujcych prac: 1. Wykonanie izolacji pionowej i poziomej cian fundamentowych wraz z podbiciem fundamentów pod czci budynku. 2. Wykonanie posadzki w pomieszczeniach 0/17 i 1/27. 3. Wykonanie stropu w pomieszczeniu 1/27..

Czytaj cao
 
««  start « poprz. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 121 - 124 z 156
© 2021 Zwi�zek Ukrai�c�w w Polsce :: Hosting & design: design4web.pl
Zrealizowano dzieki dotacji Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji
META-Ukraine
hermesbirkinae parsmovies ukraina.jpg
hermesbirkinae parsmovies