Gwna
Menu witryny
Gwna
Aktualnoci
O Zwizku
Nasze projekty
AKCJA WISA
Dokumenty/owiadczenia
Narodny Dom
Kontakt
Gocimy
Zaloguj si

Haso?
Oficjalny serwis Zwizku Ukraicw w Polsce
Almanach Ukraiski 2020

„Almanach Ukraiski” 2020

 
Tradycyjnie pod koniec grudnia ukaza si nowy rocznik „Almanach Ukraiski”. Najnowsze wydanie zawiera ciekawe materiay dotyczce niedawnej przeszoci i czasów wspóczesnych.
Artykuy o tematyce historycznej s oparte na materiaach z archiwum sowieckich sub specjalnych. Czytelnik ma okazj zobaczy oryginay materiaów archiwalnych, moe przeczyta pojedyncze dokumenty ze spraw operacyjnych, notatki ze ledztw oraz inne materiay organów bezpieczestwa.
O bardzo ciekawym projekcie wczenia powiatu bielskiego do URL w 1919 roku przez przedstawicieli Ukraiców z Podlasia, a take o dalszej historii tego spoeczestwa pisze dziennikarz z Biaegostoku Sawomir Sawczuk. Kilka artykuów jest na temat stosunków polsko-ukraiskich, wspópracy oraz rozbienociach. Autorzy przedstawiaj róne aspekty i sposób widzenia stosunków dwustronnych, a take staraj si da wskazówki, jak miaby wyglda wspólny dialog.
Pomijajc kwestie zwizane z debat na temat ustale wojennych midzy Ukrain a Rosj, powrót 35 kremlowskich winiów politycznych do Ukrainy jest jednym z kluczowych wydarze 2019 roku. Byy obroca Kremla Oleksandr Sushchenko, w rozmowie podkrela, co powinni zrobi dziaacze zaangaowani w proces walki o uwolnienie winiów ukraiskich, aby pomóc chroni Ukraiców pozostajcych w niewoli rosyjskiej.
Poniewa w mediach polskich obecny stan rzeczy w Ukrainie, w porównaniu z poprzednimi latami, mówi si mniej, a zwycistwo Woodymyra Zeenskiego w wyborach prezydenckich w roku ubiegym wielu zaskoczyo, czytelnicy „Almanachu Ukraiskiego” bd mogli przeczyta o jednej z technologii, które towarzyszyy kampanii wyborczej byego komika. W artykule prof. socjologii Natalii Riabinskiej, opartym na studium treci popularnego ukraiskiego show komediowego „Weczirnij kwarta”, mowa jest o artach politycznych z programu. Autorka pisze o tym, co i kogo w polityce ukraiskiej wymiewano i dlaczego humor polityczny w wykonaniu gospodarzy jest wany dla zrozumienia „fenomenu Zeenskiego” w wiosennych wyborach 2019 roku.
„Almanach” krótko prezentuje równie nowe publikacje, wydane zarówno w Ukrainie, jak i Polsce, które mog zainteresowa osoby zainteresowane histori Polski, mniejszoci ukraiskiej oraz byymi i obecnymi wyzwaniami w stosunkach polsko-ukraiskich.
 
Owiadczenie - Monasterz

Owiadczenie

 

Zwizek Ukraiców w Polsce wyraa stanowczy protest w zwizku z kolejnym przypadkiem zniszczenia i profanacji ukraiskiego grobu w nieistniejcej wsi Monasterz (gmina Horyniec, woj. podkarpackie), Jest to ustanowiona w 1999 roku przez Rad Ochrony Pamici Walk i Mczestwa mogia czonków UPA polegych 2–3 marca 1945 roku w walce z oddziaami NKWD.

Po raz pierwszy pomnik nagrobny zdewastowano w 2015 roku, krzy zosta pomalowany w barwy biao-czerwone, w miejsce goda Ukrainy Tryzuba namalowano symbol Polski Walczcej, czciowo rozbito równie tablic nagrobn z nazwiskami pochowanych. Caa akcja zostaa nagrana, nagranie upubliczniono w Internecie.  

Na pocztku stycznia 2020 roku doszo do kolejnego aktu wandalizmu – tablica zawierajca nazwiska i imiona polegych (bez wskazywania formacji, której byli czonkami i jakiejkolwiek symboliki militarnej) zostaa rozbita na kawaki i wraz z ukraiskimi tradycyjnymi rcznikami (zawieszonymi 11 listopada 2019 r. przez polskich i ukraiskich aktywistów) zrzucone do jednego z doów na terenie po dawnym greckokatolickim Monasterzu.          

Czytaj cao
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 25 - 28 z 156
© 2021 Zwi�zek Ukrai�c�w w Polsce :: Hosting & design: design4web.pl
Zrealizowano dzieki dotacji Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji
META-Ukraine
hermesbirkinae parsmovies ukraina.jpg
hermesbirkinae parsmovies