Główna
Oficjalny serwis Związku Ukraińców w Polsce
Jaworzno
 
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT  25.08.2017 r.

 

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT – 25.08.2017 r.

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
pn.: Przebudowa ewakuacyjnej klatki schodowej w budynku Narodnego Domu

 

ZAMAWIAJĄCY:

Związek Ukraińców w Polsce, ul. Kościeliska 7, 03-614 Warszawa, woj. Mazowieckie.

Oddział w Przemyślu, ul. Kościuszki 5, 37-700 Przemyśl

Podstawa prawna udzielenia informacji: art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

Informujemy, że w dniu 25.08.2017 r. o godz. 19.00 w siedzibie oddziału
Związku Ukraińców w Polsce w Przemyślu, ul. Kościuszki 5, odbyła się publiczna sesja otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie  zamówienia: 560.000,00 zł brutto (całość zamówienia).

Poniżej, w tabeli zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu;

Nr oferty

Nazwy firm oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie

Cena oferty brutto w złotych

Okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy

m-ce

1.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno  Handlowo Usługowe „CHOMBUD”
ul. Szańcowa 1, 37-700 Przemyśl

538 789,72

60

2.

Usługi Ogólnobudowlane „KONTUR” Bogusław Majchrowicz, 37-741 Krasiczyn 100

546 000,00

60

 

Termin wykonania zamówienia.

a)     Rozpoczęcie wykonywania robót – nie później niż w ciągu 7 dni po przekazaniu terenu budowy,

b)     Zakończenie wykonywania robót (odbiór końcowy) do dnia 15.12.2017 r.

 

Informujemy jednocześnie, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp - Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z sesji otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - wzór załącznik nr 4 do SIWZ .

 

 

 
XII Spotkania Kultur w Koszalinie
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 33 - 36 z 103
© 2019 Związek Ukraińców w Polsce :: Hosting & design: design4web.pl
Zrealizowano dzieki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
META-Ukraine
hermesbirkinae parsmovies ukraina.jpg
hermesbirkinae parsmovies