Stanowisko Rady Głównej w sprawie ZSzUJN - Górowo Ił

Stanowisko Rady Głównej Związku Ukraińców w Polsce z dnia 9 grudnia 2007 r. w sprawie sytuacji w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim:


Rada Główna Związku Ukraińców w Polsce z najwyższą dezaprobatą przyjmuje działalność byłego dyrektora Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim, mgr Jerzego Necia. W obronie swojej pozycji i wątpliwych racji posłużył się metodami, które nie przystają do dotychczasowej pozycji i doświadczenia tego wieloletniego pedagoga.

            Działania Pana Necio wyrządzają ogromną szkodę zespołowi szkół i prowadzonemu w niej procesowi dydaktycznemu. Sieją zamęt i niepokój wśród nauczycieli, uczniów
i mieszkańców regionu. Mogą przyczynić się do spadku naboru do szkół w najbliższym roku szkolnym i latach następnych.

            Z oburzeniem przyjmujemy formułowanie niczym nie popartych zarzutów wobec osób szczególnie zasłużonych dla powstania i rozwoju zespołu szkół. Oburza nas angażowanie w konflikt instytucji państwa, rodziców i uczniów. Z niesmakiem
i zażenowaniem przyjmujemy trwającą wiele dni kampanię medialną. Jej skutkiem jest już obecnie spadek zaufania do grona pedagogicznego.

            Konflikt wzniecany przez Pana Necio wyrządził ogromną szkodę społeczności ukraińskiej Warmii i Mazur. Podważył zaufanie wewnątrz naszej społeczności i przyczynił się do spadku jej autorytetu wśród mieszkańców regionu innych narodowości. Stał się przedmiotem zgorszenia również w innych częściach kraju.

            Rada Główna Związku zwraca się z apelem  do wszystkich osób, którzy kierują się dobrem Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim,
o zaprzestanie szkodliwych działań i podjęcie rozważnych, pozbawionych emocji  kroków w celu przywrócenia normalnego procesu dydaktycznego oraz odbudowy pozytywnego wizerunku zespołu szkół oraz zaufania do kierownictwa placówki.

            Kontynuowanie dzisiejszej sytuacji uważać będziemy za celowe działanie zmierzające do prowokowania konfliktów i wewnętrznego rozbicia społeczności ukraińskiej w Polsce.        Rada Główna Związku Ukraińców w Polsce

Warszawa, 9 grudnia 2007 r.