Apel do Wojewody Podkarpackiego Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

 

Warszawa 9 sierpnia 2008 r.

L. dz. 758/08

Pan Mirosław  Karapyta

Wojewoda Podkarpacki

 

W związku z brakiem informacji na temat postępów w realizacji postulatów społeczności ukraińskiej z terenu Podkarpacia, Rada Główna Związku Ukraińców w Polsce zwraca się z Apelem do Pana Wojewody jako przedstawiciela rządu odpowiedzialnego za realizację polityki państwa, o osobistą kontrolę nad rozwiązaniem zgłaszanych od lat problemów.

Chodzi mianowicie o:

1)      informacje na temat stanu spraw związanych z  remontem i przekazaniem społeczności ukraińskiej budynku „Narodnego Domu” w Przemyślu. Niepokój członków Rady Głównej Związku wywołały zwłaszcza informacje dotyczące możliwości niezrealizowania przez obecnego właściciela (Gminę Miejską Przemyśl) remontu dachu budynku zaplanowanego do realizacji do końca 2008 r. Niepokój wywołują również pojawiające się sprzeczne informacje na temat schematu i terminu realizacji zobowiązania do przekazania budynku Związkowi Ukraińców w Polsce;

2)      koncepcje rozwiązania kwestii dzwonów cerkiewnych ze wsi Lutowiska. Trwający od kilku lat impas w ww. sprawie, a przede wszystkim brak decyzji odnośnie elementarnego zabezpieczenia zabytkowych dzwonów wywołuje oburzenie członków naszej społeczności. Wyżej wymieniona sprawa, poprzez publikacje w mediach ogólnopolskich, stała się symbolem braku dobrej woli i zdrowego rozsądku w rozwiązywaniu, zdawałoby się, błahego problemu;

3)      mediacje i interwencje w sprawie zakończenia kwestii upamiętnienia we wsi Terka oraz zabezpieczenia dawnej pocerkiewnej dzwonnicy w tej wsi. Obecnie wg informacji przekazanej przez Sekretarza Generalnego ROPWiM Andrzeja Przewoźnika problemem jest sprzeciw samorządów i duchownego rzymskokatolickiego przeciwko ustanowieniu upamiętnienia na cmentarzu – miejscu pochówku ofiar mordu z lipca 1946 r. Podobnie rzecz się ma z zabezpieczeniem dawnej dzwonnicy. Brak zainteresowania ze strony obecnego właściciela oraz samorządu powoduje, że obiektowi grozi rujnacja.    

Jednocześnie członkowie Rady Głównej pragną wyrazić wdzięczność Panu Wojewodzie  za kroki i działania podjęte przez Urząd Wojewódzki zmierzające do rozwiązania konkretnych problemów z terenu regionu. Z naszym uznaniem spotkała się decyzja o powołaniu na Podkarpaciu Pełnomocnika ds. mniejszości narodowych oraz odbycie konsultacji z przedstawicielami organizacji pozarządowych na temat zagadnień nurtujących lokalne społeczności mniejszościowe.

Apelujemy jednocześnie o kontynuowanie dobrych praktyk oraz o to, by Urząd  Wojewódzki podjął się rozwiązania i monitorowania zaniedbanych od lat zagadnień.

 

Za Radę Główną Związku Ukraińców w Polsce

Mirosław Kupicz - Sekretarz Zarządu Głównego