Projekty 2010

W roku 2010 Związek Ukraińców zrealizował następujące projekty:

 • MEM – projekt europejski: Wielokulturowa Europa w mediach (zobacz opis )

dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

 • Wydanie Rocznika ALMANACH UKRAIŃSKI 2011
 • Wydawanie tygodnika NASZE SŁOWO w 2010 r.
 • Działalność Chórów i Zespołów Artystycznych
 • Działalność Bieżąca ZUwP w 2010 r.
 • Działalność Ośrodków Kultury Ukraińskiej
 • Ukraińskie Jarmarki
 • Ukraińskie spotkania na pograniczach
 • Misteria Kupalskie
 • Dziecięce festiwale i konkursy
 • Dni Kultury Ukraińskiej w Regionach
 • Programy edukacji dzieci i młodziezy
 • Modernizacja Ośrodka Kultury Ukraińskiej w Zielonej Górze

 

Z grantu Ministerstwa Edukacji Narodowej zrealizowaliśmy projekt "Letnie Obozy Edukacyjne".

 
   
Projekt Ukraińska Majsternia integracji europejskiej dla nauczycieli był współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2010 r.