Odbudujmy razem Narodny Dom
 

Apelujemy do wszystkich ludzi, którym nie jest obojtny los Narodengo Domu w Przemylu, o przyczenie si do naszej akcji i pomoc w jego odbudowie

Kady moe dokona darowizn w dowolnej wysokoci w ramach zbiórki publicznej na konto:

 

Spoeczny Komitet Odbudowy Narodnego Domu w Przemylu
ul. Kociuszki 5;  37-700 Przemyl

PBS Oddzia w Przemylu

67 8642 1155 2015 1507 1608 0001

z dopiskiem:

„Darowizna na odbudow Narodnego Domu”

 

Spoeczny Komitet
Odbudowy Narodnego Domu
w Przemylu

 

Na podstawie Decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji Nr 107/2013 z dnia 14 marca 2013