II Kongres Ukraincow w Polsce

Ponad 200 uczestników, delegacje ukraiskich organizacji spoecznych z Polski i zagraniczni gocie przybyli w dniach 27-30 kwietnia do Przemyla, aby upamitni 65. rocznic Akcji „Wisa”. 28 kwietnia 2012 r. mino dokadnie 65. lat od rozpoczcia deportacji ludnoci ukraiskiej z terenów poudniowo-wschodniej Polski.

Rocznica bya kolejn okazj do podsumowania miejsca i aktywnoci ukraiskiej spoecznoci w Polsce 65 lat po wysiedleniu na „ziemie odzyskane”. Dzieje si to w symbolicznym momencie (niedawno opublikowano wyniki Narodowego Spisu Powszechnego 2011) oraz miejscu („Ukraiski Dom Ludowy” – „Narodnyj Dim” w Przemylu, po wojnie skonfiskowany przez komunistyczne wadze, rok temu zwrócony Ukraicom).

Centralnym elementem obchodów rocznicowych by II Kongres Ukraiców w Polsce, który odbywa si w dniach 28-29.04 w budynku przy ul. Kociuszki 5.

Dokumenty i rezolucje przyjte przez Kongres: