List do Prezydenta RP

Warszawa, 15.07.2013 r.

 L.dz. 126/07/2013/W

Szanowny Pan
Bronisaw KOMOROWSKI
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

 

W imieniu Zwizku Ukraiców w Polsce pragniemy wyrazi nasz solidarno z Panem Prezydentem w zwizku z incydentem, do jakiego doszo w ucku w dniu 14 lipca br. Stanowczo potpiamy chuligaski wybryk sprawcy, który mia zakóci uroczystoci rocznicowe tragedii woyskiej. Od wadz Ukrainy oczekujemy wyjanienia wszelkich okolicznoci zdarzenia, ukarania sprawcy oraz wykrycia jego ewentualnych mocodawców. 

Dzikujemy za przesanie wzajemnego przebaczenia i pojednania, które Pan Prezydent wygosi w czasie swojej wizyty w ucku. Szczególnie wane w gorszcej atmosferze, jaka wokó 70. rocznicy antypolskiej czystki na Woyniu powstaa wród polskich i ukraiskich si politycznych. Zamiast wspólnego dziaania na rzecz zaleczenia ran z przeszoci, bylimy wiadkami oburzajcej gry wspomnieniem zbrodni dokonanych na niewinnych ofiarach.    

Ubolewamy, e w czasie rocznicowych obchodów w ucku nie byo Prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza. Jego nieobecno oraz brak wspólnych obchodów rocznicowych na szczeblu pastwowym ukazay regres w relacjach polsko-ukraiskich na tematy historyczne. Tym godniejsze jest podkrelenie zaangaowania Kocioów, czego bylimy wiadkami pod koniec czerwca w Warszawie, równie z udziaem Pana Prezydenta.            

Z wyrazami szacunku                

 Piotr Tyma – Prezes Zwizku

 Stefania ajkosz – Czonek Zarzdu Gównego