Oswiadczenie ws rekonstrukcji - Radymno
Warszawa, 18 lipca 2013 r.  

Owiadczenie

 

W imieniu Zwizku Ukraiców w Polsce pragniemy stanowczo zaprotestowa przeciwko inscenizacji pt. „Rekonstrukcja Historyczna "WOY 1943 – 2013", która planowana jest w dniu 20 lipca br. w miejscowoci Radymno, woj. podkarpackie. Jest to bowiem bulwersujce rozbudzanie negatywnych emocji w spoeczestwie polskim oraz naduywanie tragedii Polaków i Ukraiców, a take przedstawicieli innych narodów, która miaa miejsce w okresie II wojny wiatowej na Woyniu.

 

Niepojte s dla nas motywy, które skoniy organizatorów „rekonstrukcji” do uczczenia, jak domniemamy, pamici polskich ofiar czystki na Woyniu. Pomordowanym naley si cze, modlitwa i godny pochówek. Wspóczesnym za pokoleniom Polaków i Ukraiców zrobienie wszystkiego, aby podobny dramat nie wydarzy si nigdy w przyszoci.

 

Nasz szczególny protest wywouje to, e planowana „rekonstrukcja” odbywa si na ziemiach, gdzie w okresie 1944-1947 dochodzio do masowych zbrodni na obywatelach Polski narodowoci ukraiskiej. We wsi Makowice, nieopodal Radymna, w dniach 17-18 kwietnia 1945 r. oddzia Romana Kisiela ps.  „Sp” zamordowa 116 ukraiskich mieszkaców wsi. Niedaleko od Radymna znajduj si take inne wsie, gdzie doszo do masowych zabójstw Ukraiców: Kopytniki, Skopów, Bachów, Brzózka, Nowy Lubliniec, Piskorowice.

 

Czy w ramach ukazywania prawdy o polsko-ukraiskiej przeszoci spoeczno ukraiska w Polsce powinna zorganizowa „rekonstrukcje” mordowania mieszkaców tych oraz innych miejscowoci przez polskie formacje zbrojne? Dokd miaaby jednak zaprowadzi nas i polsk wikszo taka droga?

 

Zwracamy si z apelem do wadz samorzdowych Radymna, wadz wojewódzkich Podkarpacia i organów powoanych do czuwania nad bezpieczestwem publicznym o powstrzymanie „rekonstrukcji” z Radymna. Nie suy ona bowiem uczczeniu pamici polskich ofiar tragedii na Woyniu, rozbudza negatywne stereotypy Ukraiców, uczc mode pokolenie Polaków nienawici do swoich ukraiskich ssiadów. Na tego typu „rekonstrukcjach” nie da si zbudowa dobrossiedzkich stosunków polsko-ukraiskich.