Nasze projekty

W roku 2020 realizujemy:

 

Zadania dofinansowane dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji: 

 • Działalność bieżąca Związku Ukraińców w Polsce w 2020 r.
 • Działalność Ośrodków Kultury Ukraińskiej w 2020
 • Wydawanie tygodnika NASZE SŁOWO 2020
 • Chóry i Zespoły Artystyczne
 • Program edukacji dzieci i mlodzieży
 • Wydanie rocznikaAlmanach Ukraiński 2021
 • Spotkania na pograniczu
 • 44 JarmaRock FEST
 • Docieplenie szybu windowego wraz z montażem dźwigu osobowego i robotami towarzyszącymi w patio
 • Strona internetowa dla Związku Ukraińców w Polsce

  
  dzięki dotacji Fundacji im. Stefana Batorego:  
 • Monitorowanie i dokumentowanie przejawów dyskryminacji oraz mowy nienawiści wobec mniejszości ukraińskiej i imigrantów z Ukrainy, interwencje prawne - kontynuacja działań

 

 
 
  
 


 

  
  
Projekty zrealizowane w 2019 roku
Projekty zrealizowane w 2018 roku
Projekty zrealizowane w 2017 roku
Projekty zrealizowane w 2016 roku
Projekty zrealizowane w 2015 roku
Projekty zrealizowane w 2014 roku
Projekty zrealizowane w 2013 roku
Projekty zrealizowane w 2012 roku
Projekty zrealizowane w 2011 roku
Projekty zrealizowane w 2010 roku
Projekty zrealizowane w 2009 roku
Projekty zrealizowane w 2008 roku
Projekty zrealizowane w 2007 roku
Projekty zrealizowane w 2006 roku
 

 

Zdigitalizowane numery tygodnika „Nasze Słowo”:

Dostęp do roczników 1956-1970 – należy kliknąć tutaj.

Dostęp do roczników 1971-1985 – należy kliknąć tutaj.

Dostęp do roczników 1986-1999 – należy kliknąć tutaj.

Bibliografia tygodnika lata 1956-1999 – należy kliknąć tutaj.

Zdigitalizowanie i udostępnienie tygodnika „Nasze Słowo” z lat 1956-1999 zostało zrealizowane w ramach projektu „Digitalizacja ukraińskiego dziedzictwa narodowego – tygodnika Nasze Słowo. I etap.”  dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach zadania publicznego z zakresu działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego pn. Digitalizacja i/lub udostępnienie zbiorów archiwalnych lub obiektów zabytkowych dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych lub języka regionalnego.