Nasze projekty

W roku 2018 realizujemy:

 

Zadania dofinansowane dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji: 

 • Działalność Bieżąca ZUwP w 2018 r.
 • Wydawanie rocznika Almanach Ukraiński 2019
 • Wydawanie tygodnika NASZE SŁOWO 2018
 • Chóry i Zespoły Artystyczne
 • Działalność Ośrodków Kultury Ukraińskiej w 2018
 • Program edukacji dzieci i młodzieży
 • Dziecięce festiwale i konkursy
 • PROSTIR - Ukraiński Multimedialny Portal
 • Spotkania na pograniczu
 • Poznajcie nas 2.0
 • Jarmarock FEST
 • Roboty budowlane, instalacyjne i wykończeniowe - garderoby oraz piwnice
 • Digitalizacja ukraińskiego dziedzictwa narodowego - tygodnika Nasze Słowo. I etap.


  
  dzięki dotacji Fundacji im. Stefana Batorego:  
 • Monitorowanie i dokumentowanie przejawów dyskryminacji oraz mowy nienawiści wobec mniejszości ukraińskiej i imigrantów z Ukrainy, interwencje prawne

 

 
 
  

 


 

  
  
Projekty zrealizowane w 2017 roku
Projekty zrealizowane w 2016 roku
Projekty zrealizowane w 2015 roku
Projekty zrealizowane w 2014 roku
Projekty zrealizowane w 2013 roku
Projekty zrealizowane w 2012 roku
Projekty zrealizowane w 2011 roku
Projekty zrealizowane w 2010 roku
Projekty zrealizowane w 2009 roku
Projekty zrealizowane w 2008 roku
Projekty zrealizowane w 2007 roku
Projekty zrealizowane w 2006 roku