Nasze projekty

W roku 2017 realizujemy:

 

 Zadania dofinansowane dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji: 

 • Wydanie Rocznika ALMANACH UKRAIŃSKI 2018
 • Wydawanie tygodnika NASZE SŁOWO 2017
 • Chóry i Zespoły Artystyczne
 • Działalność Bieżąca ZUwP w 2017 r.
 • Działalność Ośrodków Kultury Ukraińskiej w 2017
 • Misteria Kupalskie
 • Dziecięce festiwale i konkursy
 • Programy edukacji dzieci i młodzieży
 • PROSTIR- Ukraiński Multimedialny Portal
 • Przebudowa ewakuacyjnej klatki schodowej i wykonanie części elewacji zachodniej w budynku Narodnego Domu


  
  dzięki dotacji Fundacji im. Stefana Batorego:  
 • Monitorowanie i doumnetowanie przejawó dyskryminacji wobec mniejszości ukraińskiej

 

 
 
 W ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Dziedzictwo kulturowe – Kultura ludowa i tradycyjna": 
 • XXVII Bytowska Watra
 


 


 
 
Projekty zrealizowane w 2016 roku
Projekty zrealizowane w 2015 roku
Projekty zrealizowane w 2014 roku
Projekty zrealizowane w 2013 roku
Projekty zrealizowane w 2012 roku
Projekty zrealizowane w 2011 roku
Projekty zrealizowane w 2010 roku
Projekty zrealizowane w 2009 roku
Projekty zrealizowane w 2008 roku
Projekty zrealizowane w 2007 roku
Projekty zrealizowane w 2006 roku