Nasze projekty

W roku 2019 realizujemy:

 

Zadania dofinansowane dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji: 

  • Działalność bieżąca Związku Ukraińców w Polsce w 2019 r.
  • Wydawanie tygodnika NASZE SŁOWO 2019
  • Chóry i Zespoły Artystyczne
  • Działalność Ośrodków Kultury Ukraińskiej w 2019
  • Program edukacji dzieci i młodzieży
  • Dziecięce festiwale i konkursy
  • Spotkania na pograniczu


  
  dzięki dotacji Fundacji im. Stefana Batorego:  
  • Monitorowanie i dokumentowanie przejawów dyskryminacji oraz mowy nienawiści wobec mniejszości ukraińskiej i imigrantów z Ukrainy, interwencje prawne

 

 
 
  
 


 

  
  
Projekty zrealizowane w 2018 roku
Projekty zrealizowane w 2017 roku
Projekty zrealizowane w 2016 roku
Projekty zrealizowane w 2015 roku
Projekty zrealizowane w 2014 roku
Projekty zrealizowane w 2013 roku
Projekty zrealizowane w 2012 roku
Projekty zrealizowane w 2011 roku
Projekty zrealizowane w 2010 roku
Projekty zrealizowane w 2009 roku
Projekty zrealizowane w 2008 roku
Projekty zrealizowane w 2007 roku
Projekty zrealizowane w 2006 roku