Projekty 2006

Związek Ukraińców w Polsce w roku 2006 zrealizował dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnęrznych i Administracji następujące projekty:

  • Wydawanie Rocznika ALMANACH UKRAIŃSKI 2007
  • Wydawanie tygodnika NASZE SŁOWO
  • Działalność Chórów i Zespołów Artystycznych
  • Działalność Bieżąca ZUwP w 2006r.
  • Warsztaty dziennikarskie mniejsz.narod. i grup etnicznych
  • Działalność Ośrodków Kultury Ukraińskiej
  • Ośrodek Dokumnetacji Wizualnej, Wydawnictw i Informacji
  • Wymiana stolarki okiennej w Ośrodku Kultury Ukraińskiej w Szczecinie
  • Ukraińskie Przezentacje Kulturalne:

Regionalne Koncerty Szewczenkowskie.
Uroczystości 15. Rocznicy Niepodległości Ukrainy.
X Dni Kultury Ukraińskiej, Szczecin.
XXXI Festiwal Ukraińskich Zespołów Dziecięcych, Koszalin.
XL Dziecięcy Festiwal Kultury Ukraińskiej, Elbląg.
XVI Bytowska Watra, Udorpie.
Spotkania Pogranicza, Głębock.
„Noc na Iwana Kupała”, Kruklanki.
XI Ukraińska Jesień na Warmii
Jarmark Folklorystyczny „Z malowanej skrzyni”, Kętrzyn.
Dni Kultury Ukraińskiej, Giżycko.
Jesienne Dni Muzyki Cerkiewnej, Giżycko.
Festyn Folkloru „Widłunnia”, Wydminy.
Dni Ukraińskie - Banie Maz.
XXX Młodzieżowy Jarmark, Gdańsk.
XIV Festiwal Twórczości Sakralnej, Biały Bór.
VI Spotkania z Kulturą Łemków, Zielona Góra.
XXXIV Ogólnopolski Konkurs Pisanek im. M. Kowalskiego, Gorzów Wielkopolski.
„Święto Urodzaju” na Warmii i Mazurach, Pieniężno.
Konkurs Twórczości Dziecięcej, Wrocław.
„Misterium Kupalskie”, Przemyśl.
„Sąsiady” – Polsko-Ukraińsko-Niemiecki Festyn Folklorystyczny, Trzebiatów.
Dni Kultury „Nad Osławą”, Mokre.
XI Spotkania z Kulturą Ukraińską - Wałcz
VII Festyn Ludowy - Asuny
Przegląd Ukraińskich Zespołów - Legnica